Annons

Annons

Regeringen

Varför har vi i Sverige har ett system där konsumenten så tydligt står för hela ränterisken vid bolån? Fintechexperten Lan-Ling Fredell tycker att regeringen bör ta ansvar för att skydda konsumenternas finansiella tillgångar.

Våra skatter är i grunden försäkringar och det bästa är om så många som möjligt är med och betalar dessa. Men om den nya regeringen borde sänka eller höja skatterna är egentligen en ickefråga, om man får tro Realtids Per Lindvall.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf kommer att rösta nej till regeringens övergångsbudget. "Jag är besviken att S inte tog denna historiska chans till samarbete över blockgränsen", säger Annie Lööf på en presskonferens.

Efter att nästan alla röster räknats leder de rödgröna med 0,3 procentenheter mot Alliansen. Därmed skiljer bara ett mandat mellan blocken. Men Stockholmsbörsen tar valresultatet med ro och öppnade nära oförändrat på måndag morgon, för att sedan svagt vända upp.

Realtid.se har frågat en rad fintechbolag kring deras viktigaste valfrågor. Först ut är Izettle och bolagets vd Jakob de Geer är inte nådig i sin kritik mot den sittande regeringen. Han vill se ett nytt företagar- och techvänligare alternativ.

Upprepade gånger läser jag i tidningarna om den höga tillväxten i Sverige. Det känns något surrealistiskt med tanke på att Sveriges tillväxt i BNP per person faktiskt är lägst av samtliga 28 EU-länder, skriver professor John Hassler i en gästkrönika.

Regeringen har fattat beslut om att utreda hur investeringar i grönt kapital kan underlättas genom en ny skattegynnad sparform. Målet är att främja sparande där kapitalet används för att finansiera gröna projekt.

Regeringen vill låta en ny myndighet välja ut PPM-fonder, efter upprepade brister i dagens system. "Pensionsmyndigheten har sagt upp flera samarbetsavtal och i vissa fall polisanmält fondförvaltare", konstaterar regeringen.

Regeringen ger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att öka kännedomen om it-säkerhet och it-stölder.

Sidor