Annons

Annons

Regeringen

Finansinspektionen (FI) ska undersöka huruvida sektorn behöver regleras hårdare.

Riksrevisionen har granskat effekterna av nekad sjukpenning för ett antal individer som var sjukskrivna. Undersökningen visar på ökade arbetsinkomster och att färre individer lämnade arbetslivet. 

Pensionsmyndigheten ska föreslå åtgärder som minskar risken för att fondbolag och förvaltningsbolag som förvaltar fonder på Pensionsmyndighetens fondtorg utnyttjar systemet. Syftet är att skapa ett tryggt system.

Sidor