Annons

Annons

Redovisning

Hur nöjda kunderna är med redovisningsbyråerna hänger samman med om redovisningskonsulterna är auktoriserade. Det visar en studie från Svenskt Kvalitetsindex.

Efterfrågan på rådgivning ökar i revisionsbranschen. Var tredje byrå uppger i en ny undersökning att de säljer mer rådgivning nu än för två år sedan. Trots det svarar hälften att de inte aktivt förbereder sig för utvecklingen.

Sverige har idag två stycken medlemsorganisationer för ekonomikonsulter såsom revisorer och redovisningskonsulter. Samtidigt förändras branschen radikalt på grund av digitaliseringen. Nu har det blivit dags att skrota gamla motsätningar och slå samman de båda medlemsförbunden, skriver Mattias Segerbrand, kreativ ledare, Saldo Redovisning – vinnare av Årets Framtidsbyrå 2017.

De nya redovisningsstandarder som träder i kraft år 2019 kommer att bidra till en förändring av hur företag närmar sig och hanterar företagsfastigheter. Det skriver Patrik Ölvebäck, Country Manager för IWG Sverige.

Finansit-bolagets rörelseresultat försämrades till -41 miljoner kronor, under andra kvartalet. "Vår finansiella prestation var återigen en besvikelse", konstaterar den nytillträdda vd:n Peter Lenardos.

Revisorer och redovisningskonsulter är autonoma och professionella i sin yrkesutövning. Kommersialismen kommer i andra hand. Karin Segers doktorsavhandling är en upprättelse för individen. 

Finansinspektionens nya föreskrifter om redovisningstillsynen är ute på remiss. Samtidigt förbereder Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden ett helt nytt tillsynsorgan.

Sidor