Annons

Annons

Ratos

Magnus Agervald tvingas lämna Ratos. "Styrelsen är inte nöjda med Ratos utveckling", uppger Per-Olof Söderberg som träder in som ny ordförande när nuvarande ordförande Jonas Wiström får uppdraget att leda Ratos i framtiden som vd.

Ratos finska dotterbolag GS-Hydro Holding Oy och dess dotterbolag GS-Hydro Oy har i dag lämnat in konkursansökan.

Investmentbolaget Ratos resultat före skatt för första halvåret 2017 uppgick till 514 miljoner kronor, 0,59 kronor per aktie.

Investmentbolaget avyttrar sitt finländska fastighetsbolag Serena Properties till Balder för 206 miljoner euro, motsvarande cirka två miljarder kronor.

Investmentbolaget Ratos presenterar en ny och vässad strategi för bolaget och dess investeringar. Ledningen fokuserar på högre resultatnivåer i portföljbolagen, en större kassaflödesgenererad aktieutdelning, lägre förvaltningskostnader och en fokuserad och delvis ny investeringsstrategi riktad mot sex sektorer.

Ratos styrelse har beslutat att samtliga C-preferens aktier ska inlösas med ett inlösenbelopp som motsvarar 105 procent av det belopp som betalades in vid emissionen.

Investmentbolaget Ratos redovisar en förlust på -67 miljoner kronor under första kvartalet, jämfört med -40 miljoner kronor samma period året innan.

Sidor