Annons

Annons

Rapporter

Det går sämre för företagen detta kvartal än tidigare. Även på sektornivå har den goda vinstutvecklingen dämpats. Det skriver Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker och skribent, i en analys i Aktiespararna.

En av tre svenskar litar inte på företags datahantering. Och oron tycks vara befogad. Få svenska bolag har rutiner för cyberangrepp. "Många är inte beredda på en attack", säger Henrik Davidsson på it-bolaget NTT Security.

Fastighetsbolaget redovisar ett resultat efter skatt på 528 miljoner kronor – och styrelsen föreslår en utdelning på 4:80 kronor per stamaktie. Planerna på att dela koncernen i två börsnoterade bolag fortskrider.

Direktavkastningen ökade med 5,4 procent under första kvartalet 2017 efter ett köp av ett Volvobestånd.

Redovisar ett resultat en bra bit under förväntningarna. Färre stora företagsaffärer, begränsad efterfrågan på krediter och lägre marknadsvärden ligger bakom, enligt Falkengren. Aktien faller.

Crowdfunding-sektorn väntas fördubbla sin omsättning globalt i år. Men lagstiftarna hänger inte med. Kreditriskerna är höga och startup-investerarna lider ett informationsunderlag, anser Finansinspektionen (FI) som bekymras över att crowdfunding är oreglerat i Sverige.