Annons

Annons

Ränta

Riksbanken behåller reporäntan oförändrad på −0,50 procent och köpen av statsobligationer fortsätter. Samtidigt varnar den för överskuldsättning hos hushållen.

Ett sparbanksförbund i tyska Bayern uppmanar till protester mot ECB:s minusränta.

Sidor