Annons

Annons

Quickbit

Svenska kryptoväxlaren BTCX ha tagit in 15 miljoner kronor under en finansieringsrunda och siktar nu på börsnotering före sommaren.

Fintechbolaget Quickbit har ingått ett strategiskt viktigt avtal med Scrive. Avtalet ger Quickbit tillgång till en effektivare process för digital identifiering av kunder och autentisering av transaktioner.

Kryptovalutabolaget QuickBits seniora rådgivare, Jörgen Eriksson, tar över rollen som bolagets vd. Den avgående vd:n Reinhold Konnander kvarstår som styrelseledamot i bolaget.

Kryptovalutabolaget Quickbit kommer under första kvartalet 2018 att genomföra en publik emission i samband med notering på “lämplig marknadsplats”. Realtid.se har tidigare rapporterat att Quickbit ansökt om notering på NGM Nordic MTF.