Annons

Annons

Öresund

Investmentbolaget Öresund redovisar ett ökat substansvärde med 6,2 procent till 128 kronor per aktie.

Anna Qviberg Engebretsen ökar sitt innehav i investmentbolaget Öresund efter gåva från sin pappa och mamma, Mats och Eva Qviberg.

Öresund redovisar ett substansvärde på 126 kronor per aktie i sin delårsrapport för 2017. Det är en ökning med 4,4 procent, men sämre än index som steg med 10,8 procent under perioden.

Investmentbolaget Öresunds substansvärde ökade med 4,4 procent till 126 kronor per aktie under första halvåret 2017, vilket kan jämföras med Six return index som steg med 10,8 procent under samma period.

De yrkade rättegångskostnaderna i civilmålet mellan HQ och de tidigare styrelseledamöterna i moderbolaget samt revisorn uppgår till 445 miljoner kronor. Dessutom kräver ledamöterna och revisorn att HQ AB:s ombud samt Christer Sandberg personligen blir betalningsansvariga.

Investmentbolaget Custos styrelseordförande Mats Qviberg har sålt sitt aktieinnehav i bolaget till Custos vd, den norska affärsmannen Christen Ager-Hanssen. I affären ingår aktierna i helägda Metro och delägda Realtid.se. En konsekvens av affären blir att Custos flyttar huvudkontoret till London.

Sidor