Annons

Annons

Öresund

De yrkade rättegångskostnaderna i civilmålet mellan HQ och de tidigare styrelseledamöterna i moderbolaget samt revisorn uppgår till 445 miljoner kronor. Dessutom kräver ledamöterna och revisorn att HQ AB:s ombud samt Christer Sandberg personligen blir betalningsansvariga.

Investmentbolaget Custos styrelseordförande Mats Qviberg har sålt sitt aktieinnehav i bolaget till Custos vd, den norska affärsmannen Christen Ager-Hanssen. I affären ingår aktierna i helägda Metro och delägda Realtid.se. En konsekvens av affären blir att Custos flyttar huvudkontoret till London.

Lannebo Fonder köper aktier i nischbanken och Vision Capital säljer hela sitt innehav.

Substansvärdet steg med 25,2 procent för helåret och slog index med 15,6 procentenheter. Under det fjärde kvartalet gick Öresund dock sämre än index.

Efter inledningsdagen av årets andra HQ-rättegång kan man konstatera att det är långt kvar till nästa sommar då förhandlingarna är planerade att avslutas. Samtidigt står det klart att HQ inte kommer att låta det hela bli någon avslagen tillställning. Tempot och komplexitetsgraden höjdes markant redan från start.

Mats Qvibergs investmentbolag Öresund äger 5,1 procent av kapitalet och rösterna i börsraketen Internationella Engelska skolan.

Sidor