Annons

Annons

Öresund

Mats Qvibergs investmentbolag Öresund har köpt 700.000 aktier i Catena Media under augusti – och blir därmed affiliate-bolagets största ägare. "Vi utnyttjade dippen som uppstod efter insiderförsäljningen", skriver Mats Qviberg på Twitter.

HQ-likvidatorn Lars Ehrstedt har lämnat in en komplettering till överklagan till Högsta domstolen. I den går han till hårt angrepp mot konkursförvaltaren Bill Kronqvist och uppger bland annat att han favoriserat motparten. Nu väntar besked om ett prövningstillstånd beviljas eller ej.

I investmentbolaget Öresund steg substansvärdet med 4,7 procent och uppgick till 5,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 126 kronor per aktie och resultatet per aktie uppgick till 6,15 kronor (6,52).

Advokat Christer Sandberg företräder 73 procent av aktieägarna i HQ som nu ansluter sig till kritiken mot förlikningen mellan konkursbolaget och Mats Qviberg med flera. Samtidigt lämnar Öresund in rättsutlåtande.

I samband med Ovzons notering på Stockholmsbörsen i fredags, har Öresund investerat ett aktiekapital om totalt 12,6 procent i företaget.

Parterna har nått en förlikning med HQ AB:s konkursbo där Öresund, KPMG och Mats Qviberg betalar 25,48 miljoner kronor till konkursboet.

Investmentbolaget Öresunds substansvärde minskade med 3 procent under det första kvartalet i år, visar delårsrapporten. Innehaven i Bilia, MQ Holding och Ambea ligger bakom nedgången.

HQ AB:s konkursförvaltare begär om mer tid innan han kan meddela hovrätten om beslut att driva målet i domstolen eller ej. "Grunden för begärt anstånd är att de förhandlingar som pågår ännu inte kunnat slutföras". Samtidigt har en av de tidigare ledamöterna vänt sig till Kronofogden.

Sidor