Annons

Annons

MAR

Finansinspektionen kommer nu även lättare kunna få internationell hjälp från utländska myndigheter när det behövs, enligt Anders Wallinder, chef för Handelstillsynen.

När FI får utökade befogenheter minskar åtalen men antalet åtalade kommer att öka. Det tror Ekobrottsmyndighetens Martin Tidén som ser fram emot att finansmarknadskammaren ska få mer tid till de större målen.

I söndags trädde Marknadsmissbruksförordningen (MAR) ikraft och är nu direkt tillämplig i svensk lag. Men flera utmaningar måste lösas och stora anpassningar krävs hos både emittenter och marknadsaktörer för att förordningen ska leda till en mer effektiv bekämpning av marknadsmissbruk, konstaterar Per Friberg på FCG.