Annons

Annons

Landshypotek Bank

Landshypotek Bank fortsätter växa på lånemarknaden och ökar inom utlåning till såväl jord- och skogsbrukare som bolånekunder.

Sedan Riksbankens höjning av reporäntan i december har nu ett flertal banker höjt sina bolåneräntor. Landshypotek Bank sitter still i båten. Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank, förklarar varför.

Landshypotek Bank ökar vinsten under årets första nio månader med bidrag från ökade utlåningsvolymer.

Landshypotek Bank har på ett par år kommit upp till 5 miljarder kronor i utlånad volym inom bolån och Catharina Åbjörnsson Lindgren, ansvarig för bankens bolån, räknar med att fortsätta växa och ta ytterligare marknadsandel framöver. 

Banken redovisar ett lägre resultat än föregående år. Orsaken är främst att nettoresultatet av finansiella transaktioner var lägre, Det visar delårsrapporten.

Fintechbolaget Bofink, som har flera välkända namn i ägarlistan, tittar nu på att ta in fler ägare. Bolaget ska växa ytterligare, bland annat genom att bli bostadkreditsinstitut, berättar vd och grundare Joachim Ronneback Thomson i en intervju med Realtid.

Landshypotek Bank fortsätter att utmana på bolånemarknaden. Banken sänker nu flera av boräntorna och förbättrar sitt erbjudande till en ny bästa ränta på 1,19 procent.

Sidor