Annons

Annons

HQ

HQ-konkursen är på väg att avslutas. Borgenärer får full utdelning och aktieägarna får dela på drygt 25 miljoner kronor. "Det blev mycket utredningsarbeten i olika delar och en del konflikter också", säger konkursförvaltaren Bill Kronqvist.

Anna Ryotts karriär inom finans- och kommunikationsvärlden är svårslagen. Men hennes största seger var ändå att besegra sin egen cancer:
– Det enda du vet är att den tiden du har i dag, det är den du har. Och det hon vill lägga tid på nu är förändra världen – innan det är för sent.

När det rättsliga efterspelet är över, förnyar Dan Brännström sitt krav på en HQ-kommission. Att stänga HQ Bank var orimligt och gjordes med politiska motiv, säger han.

Högsta domstolen beviljar ej prövningstillstånd. "Den underliggande ansvarsfrågan hade förtjänat en överrättsprövning", säger HQ-likvidatorn Lars Ehrstedt i en kommentar till beslutet.

En aktieägare stod redo att finansiera hovrättsprocessen mot viss vinstdelning innan förlikningen ägde rum. Beslut om prövningstillstånd i Högsta Domstolen väntas innan jul.

HQ-likvidatorn Lars Ehrstedt har lämnat in en komplettering till överklagan till Högsta domstolen. I den går han till hårt angrepp mot konkursförvaltaren Bill Kronqvist och uppger bland annat att han favoriserat motparten. Nu väntar besked om ett prövningstillstånd beviljas eller ej.

HQ AB:s likvidator överklagar Svea hovrätts dom och yrkar att förlikningen ska ogiltigförklaras. Nu har han till 13 augusti på sig att utveckla talan.

(Uppdaterad 2) Förlikningen mellan HQ:s konkursbo och KPMG, Öresund och Mats Qviberg med flera slås fast av Svea hovrätt. "Definitivt förlikningsavtal föreligger", skriver Svea hovrätt.

Sidor