Annons

Annons

HQ

Att följa turerna i Allra-affären från första parkett är som att se HQ-kraschen repriseras, sju år senare. Likheterna är häpnadsväckande många. Och den principiellt intressanta juridiska frågeställningen är en och samma, nu som då, skriver Realtids debattredaktör Andreas Henriksson.

Catharina Lagerstam skrädde inte orden i gårdagens vittnesförhör i Stockholms tingsrätt. Både riskchefen Agneta Norgren och tradingchefen Fredrik Crafoord fick sig en känga av den förre styrelseledamoten i HQ AB. Motparten försökte i sin tur att underminera hennes kunskaper om tradingportföljens värdering.

Det hettade till under tisdagens och onsdagens förhandlingar i HQ-rättegången i Stockholms tingsrätt. Anledningen: HQ:s tidigare tradingchef Fredrik Crafoord gav sin version av hur banken arbetat med den omtalade tradingportföljen.

KPMG-revisorn Johan Dyrefors förhörs i Stockholms tingsrätt och redovisar sin syn av händelseförloppet kring HQ-kraschen samt sin lämnade revisionsberättelse. Med tre myndighetsbeslut bakom sig är det lätt att bli kaxig, uppger han i en del av förhöret.

Processbolaget HQ pekar på ny bevisfakta om ändrade tradinginstruktioner, vilka påverkat bankens värderingsteknik. KPMG vill dock att rätten ska avvisa det som HQ presenterat under förhandlingarna. Domstolen har kommit med ett beslut i frågan.

Carolina Dybeck Happe, tidigare styrelseledamot men även ägare i HQ, beskriver det extra styrelsemötet då arbetsgruppen med bland annat Catharina Lagerstam har två helt skilda uppfattningar om hur tradingportföljen skulle värderas. Nu förhörs hon i Stockholms tingsrätt om händelserna kring HQ-kraschen.

Det är kanske dags att damma av professor Assar Lindbecks förslag som kom under den ekonomiska krisen på 90-talet; Lägg ner Sveriges journalisthögskolor, så kanske journalistiken blir lite mer seriös. De slutsatserna drar finansmannen och författaren Knut Ramel efter att ha läst den nya boken om HQ-kraschen.

Mats Qvibergs sakframställan återkommer gång på gång till att tradingportföljen aldrig var felvärderad och att det därför inte finns några brister att anklaga honom för. Hans ombud Ulf Stigare hänvisar till brottmålsdomen och till revisorsnämndens beslut.

Efter inledningsdagen av årets andra HQ-rättegång kan man konstatera att det är långt kvar till nästa sommar då förhandlingarna är planerade att avslutas. Samtidigt står det klart att HQ inte kommer att låta det hela bli någon avslagen tillställning. Tempot och komplexitetsgraden höjdes markant redan från start.

Sidor