Annons

Annons

HQ

Carolina Dybeck-Happe och Pernilla Ströms ombud, Jonas Benedictsson, är rejält upprörd under fredagens förhandlingsdag vilket speglar hela pläderingen. "Det är domstolens uppgift att skydda medborgarna mot övergrepp och ställa saker och ting till rätta", avslutar han och kräver upprättelse.

Det så kallade direktcitatet "Fredrik Crafoord var i uppenbart god tro" har tagit fokus i rättssalen under förhandlingarna mellan HQ AB och de tidigare styrelseledamöterna, vd och revisor i moderbolaget.

Vid ett flertal tillfällen har Mats Qvibergs ombud Ulf Stigare hänvisat till direktcitatet ”Fredrik Crafoord är uppenbarligen i god tro” som han hävdar att HQ:s ombud Elin Awerstedt sagt under HQ:s plädering. Helt fel, menar hon och kräver att advokat Stigare presenterar bevis.

Ett juridiskt träsk. Det är vad Mats Qviberg och hans ombud kallar HQ AB:s talan mot honom och de övriga styrelseledamöterna och revisorn från det gamla moderbolaget. 

Finansmannen Mats Qviberg har sålt sin 40-procentiga aktieandel i Custos till bolagets vd, Christen Ager-Hanssen. Därmed är alla deras gemensamma affärer avslutade, med ett undantag. De fortsätter sitt samarbete i den långdragna civilrättsliga HQ-processen i Stockholms tingsrätt, uppger Mats Qviberg för Realtid på söndagskvällen.

KPMG:s vd Anders Malmeby får svara på varför Revisionsbyrån och Johan Dyrefors hade elva möten med Revisorsnämnden i samband med granskningen efter HQ-kraschen. HQ:s ombud Elin Awerstedt ställer sig frågande varför Malmeby aldrig nämnde dessa möten under brottmålsrättegången.

I processbolaget HQ AB:s årsredovisning anmärker revisorn att det finns "betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten”. HQ AB avviserar samtidigt om en planerad nyemission.

Sven Hagströmer berättar i rätten om aktielånet mellan Öresund och HQ. "Det var då det började. Inte att det var brist senare". Han berättar även om kontakterna han hade med Finansinspektionens Martin Andersson och hur lurad han därefter kände sig.

Att följa turerna i Allra-affären från första parkett är som att se HQ-kraschen repriseras, sju år senare. Likheterna är häpnadsväckande många. Och den principiellt intressanta juridiska frågeställningen är en och samma, nu som då, skriver Realtids debattredaktör Andreas Henriksson.

Catharina Lagerstam skrädde inte orden i gårdagens vittnesförhör i Stockholms tingsrätt. Både riskchefen Agneta Norgren och tradingchefen Fredrik Crafoord fick sig en känga av den förre styrelseledamoten i HQ AB. Motparten försökte i sin tur att underminera hennes kunskaper om tradingportföljens värdering.

Sidor