Annons

Annons

HQ-målet

– Att närmare utreda och pröva FIs beslut i HQ-ärendet är viktigt inte bara för dem som drabbades av det, utan även för allmänhetens förtroende för rättssäkerheten. Det skriver Carl Svernlöv, advokat hos Baker McKenzie och adj professor vid Uppsala universitet.

I två uppmärksammade skadeståndsmål i miljardklassen har tingsrätten gått på tvärs mot Revisorsinspektionen i sin bedömning av revisionen. Vad innebär det för branschen? Frågan diskuterades på ett seminarium i går torsdag.

I en demokratisk rättsstat är tilliten till domstolarna central, vi måste kunna lita på domstolarnas objektivitet. Men frågan är om inte det märkliga resultatet av den långdragna HQ-processen och Finansinspektionens agerande visar på raka motsatsen, skriver Mats Lönnerblad, skribent i finansrätt.

Finansmannen Mats Qviberg har sålt sin 40-procentiga aktieandel i Custos till bolagets vd, Christen Ager-Hanssen. Därmed är alla deras gemensamma affärer avslutade, med ett undantag. De fortsätter sitt samarbete i den långdragna civilrättsliga HQ-processen i Stockholms tingsrätt, uppger Mats Qviberg för Realtid på söndagskvällen.

Nu har HQ Banks tidigare vd Mikael König hörts i HQ-målet. Rätten fick bland annat höra om de turbulenta tiderna på finansmarknaden 2008 och hur det påverkade HQ Bank. 

Ekobrottsmyndigheten ska utreda HQ-målet – och titta på hur man ska hantera liknande fall i framtiden. Något som är mycket ovanligt. "Det är ett väldigt unikt, stort och komplext mål", säger Gunilla Sandblom på EBM som inte vill beskriva den friande domen som ett nederlag.