Annons

Annons

Högsta förvaltningsdomstolen

Advokat Biörn Riese yrkade att arvodet från styrelseuppdraget i Axis inte skulle beskattas hos honom utan hos hans bolag. Högsta förvaltningsrätten väljer att inte ändra praxis. Advokatsamfundet släpper inte frågan.

En majoritet av advokaterna som processar i skattemål anser att förvaltningsdomstolarna är partiska. 69 procent tycker inte att går att förstå hur domstolen resonerat. Sven-Åke Bergkvist och Patrick Krassén från stiftelsen Rättvis skatteprocess har tre förslag på hur statistiken kan förbättras.

Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till hur bitcoin ska beskattas.

En svalkande nyhet denna glödheta sommar kan vara Högsta förvaltningsdomstolens dom från i juni. Enligt domen medges nu skattemässigt avdrag för klimatkompensation. Det finns dock en hake.

På måndagen avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, slutgiltigt Skatteverkets process mot den tidigare EQT-medarbetaren Stefan Holmér. Frågan har handlat om de så kallade 3:12-reglerna för fåmansföretag är tillämpliga när det kommer till carried interest, och berör flera tunga riskkapitalister.

Finansmannen Tommy Jacobson vill se möjligheterna som styrelseledamot att arvodet ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet men högsta instans säger nej.

Högsta förvaltningsdomstolen går på PWC-bolagens linje, vilket ger grönt ljus för omorganisation i revisionsjätten.

Uppsalajuristernas Alumnistiftelse delar åligen ut pris för bästa examensarbete. Vinnare 2016 är Henrik Davidsson och Mei Linn Svensson Goh.