Annons

Annons

Grant Thornton

För att möta rekryteringsbehovet och skapa en mötesplats för entreprenörer flyttar revisionsbolaget in i ett 1100 kvadratmeter byggnadskomplex.

Eva Elmstedt har vunnit årets Women's Board Award. Utmärkelsen föräras den bästa kvinnliga ordförandekandidaten till stora bolag.

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har förvärvat kombibyrån Revisionstjänst EOB med verksamhet i Kiruna, Luleå, Gällivare och Pajala. I och med förvärvet blir Grant Thornton marknadsledande i Norrbotten.

Troms Kraft attackerar Grant Thornton och tingsrätten som anser att det är den enskilde revisorn som personligen bär ansvaret för den kritiserade revisionen.

Troms Krafts överklagande av tingrättens dom, i vilken Grant Thornton befriades från skadeståndsansvar, har inkommit till Svea hovrätt. Nytt i detta mål är att Peter Bodin, Grant Thorntons förra vd, ska vittna.

Troms Kraft överklagar den friande domen mot Grant Thornton som kom i juli. Men revisionsbyrån känner sig trygg med en prövning även i hovrätten.

Sidor