Annons

Annons

Grant Thornton

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har förvärvat kombibyrån Revisionstjänst EOB med verksamhet i Kiruna, Luleå, Gällivare och Pajala. I och med förvärvet blir Grant Thornton marknadsledande i Norrbotten.

Troms Kraft attackerar Grant Thornton och tingsrätten som anser att det är den enskilde revisorn som personligen bär ansvaret för den kritiserade revisionen.

Troms Krafts överklagande av tingrättens dom, i vilken Grant Thornton befriades från skadeståndsansvar, har inkommit till Svea hovrätt. Nytt i detta mål är att Peter Bodin, Grant Thorntons förra vd, ska vittna.

Troms Kraft överklagar den friande domen mot Grant Thornton som kom i juli. Men revisionsbyrån känner sig trygg med en prövning även i hovrätten.

Grant Thorntons informationschef Lisbeth Larsson om dagens friande dom – som gör att bolaget slippet betala 1,8 miljarder kronor i skadestånd till norska Troms Kraft.

Daniel Sachs ska förvandla en krisande tryckerijätte till en sedelpress innan året är slut. I potten ligger Proventus tredje kreditfond som annars hotas av ett svidande fiasko i miljardklassen.

Sidor