Annons

Annons

Finansinspektionen

FI vill att regeringen tillsätter en utredning för att göra det möjligt för en kreditgivare att få en helhetsbild av konsumentens befintliga skulder.

Efter nischbanken Collectors extra kreditförlustreservering om 800 miljoner kronor i samband med bokslutet för 2019 har Finansinspektionen inlett en tätare uppföljning av banken.

Sidor