Annons

Annons

Deutsche bank

Omfattande internhandel, blankning och utfärdande av warranter kan ha lurat tusentals småsparare på börsen. Genom att använda sig av tre olika geografiska och juridiska zoner har de amerikanska hedgefonderna ostört kunnat agera i det fördolda. Det hävdas i den anmälan som föranlett Ekobrottsmyndigheten att inleda en förundersökning kring handeln i Fingerprint Cards B-aktie.

Fem amerikanska hedgefonder pekas ut i den ena av de två nu pågående förundersökningarna kring handeln i Fingerprint.
Realtid kan avslöja hur fonderna döljer sin internhandel som misstänks påverka kursen i Fingerprint Cards B-aktie.

 

De fem amerikanska hedgefonder som pekas ut i den ena av de två nu pågående förundersökningarna kring handeln i Fingerprint misstänks systematiskt ha internhandlat med varandra. Ekobrottsmyndigheten utreder även om fonderna ställt ut warranter och icke börsnoterade optioner som de sedan tjänat pengar på efter att troligtvis ha påverkat kursen i Fingerprint Cards B-aktie.


Misstankarna om den grova otillbörliga marknadspåverkan i Fingerprint Cards B-aktier har bland annat skett via en omfattande och synkroniserad internhandel mellan amerikanska hedgefonder – allt i syfte att påverka aktiekursen till deras fördel.
Det hävdas i den anmälan som ligger till grund för Ekobrottmyndighetens förundersökning.
 

Islands största bank, tidigare känd som Kaupthing Bank, går vidare med sina planer på en börsnotering.

Den tyska storbanken Deutsche Bank förbjuder sina anställda att sms:a och skicka andra meddelanden via sina mobiler när de är på jobbet. Inskränkningen gäller även sms som skickas i jobbsyfte.

Källor uppger att Peter Hazlewood är på väg att lämna sin roll som Global Head of Anti-Financial Crime på Deutsche Bank.

Den tyska storbanken Deutsche Banks styrelseordförande Paul Achleitner utesluter ett samgående med en annan europeisk bank eller behov av statligt stöd efter bankens uppgörelse med det amerikanska justitiedepartementet.

Sidor