Annons

Annons

Danske Bank

Danske Bank i Sverige lanserar idag Bolån Stabil, en ny bolåneprodukt med en fast ränta i 30 år, utan risk för att behöva betala ränteskillnadsersättning om man vill lösa lånet i förtid.

50 personer måste sluta på Danske Bank till följd av kostnadsbesparingar och dålig lönsamhet inom affärsområdet för handel med obligationer och valutor. Färre än en handfull personer berörs i Sverige.

Sveriges banker letar med ljus och lykta efter IT-kompetens och gör allt för att framstå som så bra arbetsplatser som möjligt. Samtidigt är inte all IT-kompetens intressant – det måste också vara rätt.

Att kunder ofta har konton i fler än en bank ligger bakom Danske Banks satsning på en aggreagator som ska ge en samlad ekonomisk översikt oavsett bank. För detta får nu Danske Bank priset "Best Open Banking Strategy."

Danske Bank rapporterar lägre nettovinst för årets första nio månader jämfört med motsvarande period förra året och sänker vinstprognosen ännu en gång för i år.

Centralbankerna har svårt att uppfylla sina inflationsmål och agerar därefter. Penningpolitiken kanske inte är så expansiv trots allt. Det skriver Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank med anledning av en färsk rapport från Finansinspektionen.

Deutsche Bank räknar med ett svagt tredje kvartal för nordiska banker tyngt bland annat av fortsatt höga kostnader för arbetet mot penningtvätt.

Sidor