Annons

Annons

Christer Danielsson

Julen är för många en speciell högtid och alla har vi våra egna jultraditioner. Här berättar Advokatsamfundets ordförande, Christer Danielsson och FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, hur deras julplaner ser ut.

Christer Danielsson, ordförande i Advokatsamfundet, och Eva-Maj Muhlenbock, vice ordförande, anses av många stå för en förändringsagenda. Fokus ligger nu på att se vad samfundet kan göra från centralt håll för att underlätta för den enskilde advokaten i dennes vardag. Det säger Christer Danielsson till Realtid.

 

Igår avgjordes den utdragna ordförandestriden som länge rasat inom Advokatsamfundet.  Den som röstades fram till samfundets nästa ordförande är Christer Danielsson och inte den av valberedningen föreslagna kandidaten Lena Frånstedt Lofalk.

Nu kulminerar den den långdragna och infekterade ordförandestriden i Advokatsamfundet. Det är en fråga av vikt för betydligt fler än de advokater som har möjlighet att själva vara på plats i Stockholm. Tyvärr har Realtid förhindrats att rapportera från årsmötet. Det är problematiskt av fler skäl än ett, skriver Realtids redaktör Andreas Henriksson.

Sex advokater har i en intern skrivelse till Advokatsamfundet motsatt sig förslaget av Lena Frånstedt Lofalk som ordförande i samfundet. Istället föreslås Christer Danielsson till ordförande.