Annons

Annons

Börsen

Nasdaq drar tillbaka sitt intresse för Oslobörsen. Bolaget menar att de minsta acceptvillkoren för erbjudandet inte längre kan uppfyllas.

Den amerikanska centralbanken spelar första fiolen i symfonin som får värderingarna av de senaste årens vältrimmade tillväxtraketer på börsen att nyktra till. Men den stora frågan bakom börsoron handlar om hur den reala ekonomin reagerar på den påbörjade normaliseringen av penningpolitiken, skriver Realtids krönikör Per Lindvall i en marknadskommentar.

Fastighetsmagnaten Sven-Olof Johansson och Donald Trumps är tillsammans kritiska till Feds aggressiv penningpolitik som de anser bidragit till gårdagens börsras.

Oron för en inbromsning i världsekonomin är en del av förklaringen bakom börsnedgångarna. Vid nästa konjunkturnedgång kommer arbetslösheten bli mer påtaglig då robotarna blir ett alternativ i finansbranschen. Men just nu handlar det om en kort omskakning, en tillfällig nedgång. Detta menar tre finansprofiler som Realtid.se talat med. 

Det svenska valet slutade med ett dött lopp. För börsens del finns det ingen anledning att reagera på valresultatet, skriver Realtids krönikör Anders Elgemyr, men konstaterar samtidigt att det finns andra och mer intressanta slutsatser att dra av resultatet.

Mats Qvibergs investmentbolag Öresund har köpt 700.000 aktier i Catena Media under augusti – och blir därmed affiliate-bolagets största ägare. "Vi utnyttjade dippen som uppstod efter insiderförsäljningen", skriver Mats Qviberg på Twitter.

För en dryg vecka sedan offentliggjordes ett beslut fattat av börsens disciplinnämnd. Ärendet ledde inte till några dryga böter och har, kanske delvis av den anledningen, fått begränsad uppmärksamhet. Det är olyckligt, då beslutet rör en intressant frågeställning som är av stor vikt för många noterade företag, skriver Joakim Strid, rådgivare i finansmarknadsfrågor och tidigare övervakningschef på Nasdaq.

Noterade företag bör inte misstänkliggöras för att de publicerar information på eftermiddagar eller kvällar – i vissa situationer är det helt enkelt deras skyldighet att göra det, skriver Joakim Strid, rådgivare i finansmarknadsfrågor och tidigare övervakningschef på Nasdaq.

Sidor