Annons

Annons

Bolåneinstitut

Utlåningen till bostäder i Sverige uppgick till drygt 4 miljarder kronor vid halvårsskiftet. Samtidigt sjunker bostadspriserna och tillväxttakten i bolånen mattas av, visar Bankföreningens nya bolånerapport.

Ibland får man märkliga sängkamrater. Vänsterpartiets kritik av storbankernas mycket höga marginaler och intjäning på bolånen borde omfamnas även av de som har en mer liberal syn på ekonomin i stort, skriver Realtids krönikör Per Lindvall.

Sparbanken Skåne inför maxpris på sina bolånekrediter. Genom ett maxpris skall bolåneerbjudandet bli mer transparent för konsumenten, än de listpriser som används idag. 

Nischbanken Nordax kompletterar sitt produktutbud med bolån. Lånen riktas främst mot egenföretagare eller visstidsanställda som ofta nekas lån hos storbankerna.

Bolåneverksamheten är en guldkalv utan like för de svenska bankerna. Men det är en guldkalv som med sin frodiga tillväxt hotar att föra ut hela den svenska ekonomin på hal is, skriver krönikören Per Lindvall i en analys.

De svenska bankernas utlåningen till bostäder uppgick till drygt 3 800 miljarder kronor i juni 2017. Störst på bolån är Swedbank och Handelsbanken, visar en färsk kartläggning av den svenska bolånemarknaden.