Annons

Annons

Anna Haraldsson

Antalet domstolsförhandlingar som ställs in på grund av att vittnet inte infinner sig har ökat markant under de senaste tio åren. Hur påverkar det rättssäkerheten och demokratin och hur kan samhället bidra till att fler vittnen ska känna trygghet?