Annons

Annons

Aktietorget

... vd för Aktietorget som byter namn till Spotlight Stockmarket och expanderar till Danmark.

Efter 21 år byter Aktietorget namn till Spotlight Stockmarket. "Vi gör ett strategiskt skifte", menar marknadsplatsens vd Peter Gönczi.

Aktietorget släpper ny webbplats och Mifid2-anpassad handelsplattform som gör det möjligt att handla i flera nordiska valutor. Med förnyelsen vill vd:n Peter Gönczi locka fler till marknadsplatsen. "Vi ska bli ännu bättre på att lyfta fram de noterade bolagen", säger han till Realtid.

Högtryck för nya noteringar, en ny marknad som leverantör av handelssystem och en fortsatt geografisk expansion. Roger Peleback, vd för Nordic Growth Market, har många skäl att se ljust på framtiden.

Aktiviteten på småbolagsbörsen Aktietorget ökade rejält under 2016. Närapå en miljon fler avslut genomfördes under 2016 jämfört med året dessförinnan. Handelsomsättningen ökade med 6 miljarder kronor samtidigt som ytterligare tio bolag noterades.

Att notera också små företag ger en möjlighet skapa det kapital som krävs för att kunna expandera bolaget. Fler företag bör titta närmare på denna möjlighet. Här finns betydande finansiering för SME-företagen att hämta från kapitalmarknaden, vilken sedan kan kombineras med bland annat bankfinansiering som säkras genom det riskkapital som genererats vid noteringen, skriver ek. lic. Peter Tovman, som varit med och författat en rapport i ämnet.

Aktietorget förstärker sin övervakning ytterligare.
Realtid kan avslöja att Camilla Hagman Falkler lämnar Finansinspektionen och börjar på handelsövervakningen på Aktietorget.
– Camilla är en ledande expert inom sitt område och vi kommer ha stor nytta av henne, säger Aktietorgets vd Peter Gönczi.

Christina Ploom på Aktietorget får utökade befogenheter efter att vice vd:n tvingades sluta.
– Christina kommer numera att ansvara för både marknadsövervakning och noteringsprocesser, det blir ingen ny vice vd, säger Aktietorgets vd Peter Peter Gönczi till Realtid.

Sidor