Konjunktur

"Synkroniserad inbromsning"

Den globala ekonomin befinner sig i en synkroniserad inbromsning och tillväxten i år väntas bli den lägsta sedan den globala finanskrisen. Det skriver Internationella valutafonden, IMF, i sin globala höstprognos, WEO.

Uppdaterad 2019-10-16
Publicerad 2019-10-15

Den globala BNP-tillväxten väntas uppgå till 3,0 procent i år och 3,4 procent nästa år. I prognosuppdateringen i juli var prognoserna 3,2 respektive 3,5 procent. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Ett utmärkande drag för den tröga tillväxten 2019 är en kraftig och geografiskt brett baserad inbromsning i tillverkningsindustrin och i global handel.

IMF påminner också om att den tröga globala tillväxten kommer i ett läge när penningpolitiken har lättats signifikant nästan samtidigt runt om i de utvecklade ekonomierna och i tillväxtekonomierna. Frånvaro av inflationsrisker har förmått de större centralbankerna att agera förbyggande mot nedåtrisker. IMF påpekar att eftersom centralbankerna redan har använt delar av ett begränsat utrymme, så finns det inte mycket ammunition kvar när ekonomin är i ett tuffare läge

Handelsbarriärer och förhöjda geopolitiska spänningar, inklusive brexit-relaterade risker, kan ytterligare störa leverantörskedjorna och hämma förtroendet, investeringar och tillväxt.

Enligt IMF måste åtgärder för att ersätta handelsbarriärer med uthålliga avtal, och för att minska geopolitiska spänningar, lyftas upp på agendan.

Om tillväxten försvagas ytterligare kan en internationellt koordinerad finanspolitisk respons komma att krävas.

IMF:s chefekonom Gita Gopinath sammanfattar prognosen så här: "Det globala handelssystemet måste förbättras, inte överges. Länder måste samarbeta eftersom multilateralism fortsätt är den enda lösningen för att hantera stora frågor, som risker från klimatförändring, cybersäkerhetsrisker, skatteflykt… och möjligheterna och utmaningarna med framväxande finansiella teknologier."

Platsannonser

Lås upp allt innehåll
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in