Juridik

"Synergieffekterna inte alltid så stora som man tror"

Realtid har frågat marknaden hur de ser på sammanslagningen mellan den svenska advokatbyrån Hamilton och den norska advokatbyrån Schjødt. 

Uppdaterad 2019-10-10
Publicerad 2019-10-10

Igår skrev Realtid en artikel om att advokatbyrån Hamilton går ihop med norska koncernen Schjødt.

– I och med att vi blir en av Nordens största advokatbyråer kommer vi att kunna konkurrera om de största och mest intressanta uppdragen. Vårt mål är att erbjuda en norsk-svensk one-stop-shop, sa Emma Berglund Uväng som är managing partner för Hamilton till Realtid.

Så här tycker branschen:

Jan Dernestam, managing partner på Mannheimer Swartling

– Man kan konstatera att det är två väldigt olika firmor som nu väljer att gå samman så det finns säkert utmaningar att hantera. Även om vi nog arbetar inom lite olika segment av marknaden så välkomnar vi som alltid all ny konkurrens och vi önskar våra branschkollegor på Schjødt och Hamilton stort lycka till.

Mårten Willamo, Managing Partner på Bird & Bird

Vad innebär det för er verksamhet att Hamilton går ihop med den norska advokatbyrån Schjødt?
– Det innebär ingen större förändring för vår del. Vi välkomnar Schjødt till den svenska marknaden.

Ser ni advokatbyrån som en konkurrent?
– Alla affärsjuridiska byråer av någon storlek verksamma på den svenska marknaden – Hamilton är en av dessa – konkurrerar i olika grad. Vi ser inte att det sammanslagna Hamiltonoch Schjødt kommer vara en tydligare konkurrent än någon av de redan etablerade byråerna.

Vilka för- och nackdelar finns det med att gå ihop med en annan skandinavisk advokatbyrå?
– Bird & Bird är sedan många år en fullt integrerad internationell advokatbyrå med kontor i Sverige, Danmark och Finland och vår nordiska expansion har skett genom samgåenden med lokala befintliga byråer. Vi vet av erfarenhet att både svenska och internationella klienter ser många fördelar med en integrerad nordisk verksamhet. Om Schjødt och Hamilton hanterar samgåendet på rätt sätt kommer byråerna säkerligen hitta de positiva synergieffekter som följer av att ha verksamhet i två länder.

– En utmaning snarare än en nackdel med att gå ihop med en annan skandinavisk advokatbyrå kan vara eventuella kulturella skillnader, som finns även mellan de nordiska länderna. För att vara intressant för kunderna behöver alla kontor också vara helt integrerade, det räcker inte att ha ett gemensamt namn. Alla behöver dela värderingar och servicenivå och hålla samma höga nivå inom varje del av erbjudandet.

Kommer vi att se fler sammanslagningar mellan advokatbyråer i framtiden?
– Olika typer av sammanslagningar, liksom splittringar, kommer vi säkert att se, men kanske inte att just kombinationen norsk-svenska kommer vara dominerande.

Sandra Kaznova, managing partner på Advokatfirman Hammarskiöld & Co

Vad innebär det för er verksamhet att Hamilton går ihop med den norska advokatbyrån Schjødt?
– Det är naturligtvis intressant att Schjödt blir den första norska advokatbyrån i Sverige, men det innebär ingen skillnad för vår verksamhet säger Sandra Kaznova.

Ser ni advokatbyrån som en konkurrent?
– Nej, egentligen inte.

Vilka för- och nackdelar finns det med att gå ihop med en annan skandinavisk advokatbyrå?
– Fördelarna för en svensk advokatbyrå kan vara att man får en större och starkare utländsk aktör att luta sig emot och att man kan marknadsföra sig som ett skandinaviskt alternativ. Nackdelarna kan vara att synergieffekterna kanske inte alltid är så stora som man föreställer sig och att de flesta klienter inte efterfrågar en advokatbyrå som täcker in alla skandinaviska länder utan föredrar att välja det bästa alternativet i varje land.

Kommer vi att se fler sammanslagningar mellan advokatbyråer i framtiden?
– Ja, jag tror att vi kommer både få se fler splittringar och fler sammanslagningar i framtiden.

Platsannonser