Synchs vd Jim Runsten
Juridik

Synch öppnar kontor i Norge 

Advokatbyrån Synch fortsätter sin globala resa och etablerar sig i Norge. "Öppnandet av kontoret i Oslo är en viktig del i Synch:s strategi att vara den ledande advokatfirman i Norden för teknologi och digitala affärer, säger Synchs vd Jim Runsten till Realtid.

Publicerad 2018-01-12

Synchs globala expansion har gått snabbt. Byrån startades i Stockholm 2014 och har sedan dess etablerat sig i Silicon Valley i mitten av 2017 och, kort därefter, i  Köpenhamn.

Nu öppnar Synch kontor i Oslo, Norge. 

Etableringen i Norge sker genom att IT-rättsexperten Thor Beke och en av Norges experter inom offentlig upphandling Marianne H. Dragsten startar upp verksamheten genom Synch Advokatfirma AS. Ytterligare två seniora jurister med expertis inom teknologi och digitala affärer ansluter inom kort. Synchs Oslokontor, har liksom övriga kontor en tillväxtstrategi och  kommer att anställa ytterligare 10-15 medarbetare i den norska verksamheten under 2018. 

En drivande faktor till etableringen i Norge är enligt Synchs vd Jim Runsten teknikutveckling och digitaliseringen som förändrar branscher i grunden och som därmed har blivit allt viktigare, såväl för bolag som för samhället i stort. 

– Norge står inför en spännande omställning där inte minst teknologi och digitala affärer kommer att få ett större fokus. Med flera etablerade bolag inom teknologi, växande kluster för entreprenörer och tillväxtbolag samt god tillgång på kapital kan denna omställning gå snabbt. Dessutom är den offentliga sektorn i Norge en betydande aktör som driver på utvecklingen av nya digitala tjänster bland annat genom upphandlingar inom välfärdsteknologi och komplexa IT-system- och molntjänster, säger Jim Runsten till Realtid.se och fortsätter: 

– Vi är glada över expansionen och att så etablerade advokater som Marianne Dragsten och Thor Beke vill vara med och etablera Synch i Norge. Öppnandet av kontoret i Oslo är en viktig del i Synch:s strategi att vara den ledande advokatfirman i Norden för teknologi och digitala affärer. Med kontor i Sverige, Danmark, Norge och USA kommer vi bland annat att kunna erbjuda etablerade bolag ett pan-nordiskt team och vara synnerligen attraktiva rådgivare för internationella investerare som ser Norden som en av världens ledande marknader för teknologi och digitala affärer samt hjälpa tillväxtbolagen med sin expansion till den amerikanska marknaden.

Synchs Oslokontor kommer att ha samma fokus och inriktning som på Synchs övriga marknader. Kunderna kommer bestå av allt från unga tillväxtbolag till globala företag samt offentlig sektor och huvudinriktningen är är Digital Business och Tech, Venture Capital, Health & Life Sciences, Retail samt Industrial and Resources. Den gemensamma nämnaren är att uppdragen oftast handlar om teknologi och digitala affärer. 

– Genom vårt arbete med att integrera teknik i utförandet samt vid leveranser kan vi vara mycket flexibla och anpassa våra tjänster till kundens behov. Det har visat sig framgångsrikt i såväl Sverige som Danmark och vi är därför övertygade om att vi kommer att vara ett attraktivt val för kunder även i Norge, säger Jim Runsten. 

Är etableringen av Oslo-kontoret ytterligare ett steg i att skapa en global byrå?

–  Liksom många av våra kunder har vi ett globalt mindset och en god förståelse för de utmaningar som tillväxtbolag står inför när hela världen är ens potentiella marknad från dag ett. Öppningen av kontoret i Oslo är en viktig del av Synchs strategi att vara Nordens ledande advokatbyrå för teknik och digitala affärer. Vi har inga konkreta diskussioner kring ytterligare etableringar just nu men om det dyker upp en möjlighet som passar vår verksamhet och är gynnsam för arbetet med våra kunder finns det inget som hindrar en fortsatt expansion, avslutar Jim Runsten.

Platsannonser

Logga in