Finans

Swedsec varnar rådgivare – sålde komplicerade finansiella produkter utan behörighet

Rådgivaren har sålt komplicerade finansiella produkter utan behörighet och inte dokumenterat investeringsrådgivning.

Publicerad 2020-10-20

Rådgivaren sålde komplicerade finansiella produkter för en kunds räkning trots att hon saknade behörighet att handla med sådana produkter. Hon genomförde också en affärstransaktion över telefon, fast hon inte hade mandat för det, och gjorde då dessutom flera fel i handläggningen. Rådgivaren har även i flera fall inte dokumenterat sin rådgivning till kunder om finansiella placeringar. Det skriver Swedsec i ett pressmeddelande.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att det är grundläggande att inte gå utanför sin behörighet, och att reglerna om hantering av kunders affärsuppdrag och investeringsrådgivning följs, då dessa regler utgör en viktig del av kundskyddet. Att rådgivningen dokumenteras är dessutom avgörande för att företaget ska kunna ta tillvara sina intressen i händelse av en tvist med en kund.

Agerandet har enligt nämnden utsatt företaget för risker och har inneburit att rådgivaren allvarligt har överträtt sina skyldigheter i tjänsten. På grund av vissa omständigheter anser disciplinnämnden dock att påföljden kan stanna vid en varning.

Platsannonser