Finans

Swedsec varnar kundrådgivare

Rådgivaren har inte gjort tillräckliga kontroller i samband med en utlandsbetalning till ett högriskland.

Publicerad 2020-02-13

Rådgivaren hanterade en kredit på cirka 1 200 000 kronor och betalade sedan på kundens uppdrag ut beloppet till en mottagare utomlands. Några månader senare visade det sig att pengarna försvunnit och att kunden inte kunde betala av på lånet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att omständigheterna i samband med utlandsbetalningen till ett så kallat högriskland borde ha föranlett rådgivaren att vidta åtgärder för fördjupad kundkännedom, vilket hon inte gjort. Vidare saknades fullständigt kreditunderlag i ärendet och fullgod säkerhet hade inte ställts för en del av lånet. Rådgivaren har brutit mot företagets kreditregler och regler till förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, som har sin grund i lag och Finansinspektionens föreskrifter. 

Disciplinnämnden ser allvarligt på överträdelserna, bland annat då agerandet utsatt företaget för förhöjda kreditrisker och risk för att företaget utnyttjas för brott. Eftersom det gått mer än två år sedan det inträffade, och det handlar om ett enda kundärende, anser nämnden att påföljden med tvekan kan stanna vid en varning.

Platsannonser