Swedsec disciplinpåföljder
Katarina Lidén, vd, Swedsec Licensiering. Foto: Swedsec
Ekobrott

Swedsec ser rekordökning av överträdelser

Swedsecs disciplinnämnd har hittills i år fattat 52 beslut om disciplinpåföljder, vilket är fler än under något annat tidigare år.

 

Uppdaterad 2020-09-23
Publicerad 2020-09-23

Med några månader kvar till godo till årsslutet har antalet beslut om disciplinpåföljder redan blivit fler än under något annat tidigare år sedan Swedsec grundades 2001. 

– Vi har ingen enskild förklaring för denna ökning, men vi tror att det bland annat hänger ihop med att licensieringen omfattar allt fler anställda på finansmarknaden och att de anslutna företagen blivit allt bättre på att identifiera och anmäla överträdelser, säger Katarina Lidén, vd Swedsec Licensiering, till Realtid.

I dag finns sammanlagt 24 128 licenshavare registrerade. Antalet licenser ökade med närmare 10 000 när Swedsec utvidgade licensiering för att inkludera finansiell rådgivning och bolån. 

– Antalet licenser ökade kraftigt när vi utvidgade licensieringen till att omfatta alla finansiella rådgivare. Vi såg också en tillströmning när vi införde licensiering av dem som arbetar med bolån. Vi har bland annat sett en ökning av överträdelser som gäller otillåtna slagningar i företagens interna system, det vill säga slagningar som licenshavarna inte behöver för sitt arbete, till exempel på närstående, men även andra kunder. 

I takt med att det fattats disciplinbeslut som rört otillåtna slagningar har fler anslutna företag börjat rapportera den typen av överträdelser, enligt Katarina Lidén. Även de allt högre kraven som läggs på compliance kan ha bidragit till ökningen av inrapporterade regelöverträdelser och därmed beslut om påföljder, enligt Katarina Lidén.

– En av anledningarna till att Swedsec finns är behovet av att hålla olämpliga personer borta från branschen. En indragen licens innebär att personen inte får arbeta i en yrkesroll som kräver Swedsec-licens under tre år och det är viktigt för konsumentskyddet. Swedsecs anslutna företag vill att personalen ska ha goda kunskaper och följa regelverken samtidigt som lagstiftningen har gjort det allt viktigare med compliance-arbete. 

Swedsec_Disciplinnamnds_beslut.jpg

Swedsec disciplinpåföljder
Källa: Swedsec Licensiering

Platsannonser