Foto: Gerd Altmann via Pixabay
Hållbarhet

Swedbanks gröna tillgångar minskade utsläpp med 32 ton för varje investerad miljon 2020

Swedbanks Green Asset Register uppgick till över 18 miljarder kronor vid utgången av 2020, och bidrog till att mer än 580 000 ton CO2e-utsläpp kunnat undvikas, enligt Swedbank.

Uppdaterad 2021-02-26
Publicerad 2021-02-26

Gröna tillgångar i Swedbanks Green Asset Register ökade med 4 386 miljoner kronor för att uppgå till mer än 18 miljarder kronor vid utgången av 2020. Enligt Swedbanks beräkningar har dessa tillgångar bidragit till att undvika mer än 580 000 ton CO2e-utsläpp under 2020, vilket motsvarar 32 ton för varje miljon kronor som investerats. Det minskade CO2e-avtrycket kommer främst från energibesparingar i gröna och energieffektiva byggnader, men även av produktion av förnybar energi från vind och sol, framgår av Swedbanka rapport “Green Bond Impact Report”, vilken avser helåret 2020. 

Gröna tillgångar innefattar sedan 2020 även hållbar förvaltning av naturresurser, åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar samt hållbara transporter, samt även tillgångar i alla tre baltiska hemmamarknader.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in