M&A

Swedbanks förvärv av PayEx godkänt 

Swedbanks förvärv av betaltjänstföretaget PayEx har  godkänts av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge samt av Finansinspektionen i Sverige. Godkännandet innebär att Swedbank nu formellt tillträtt bolaget och att PayEx därmed är ett helägt dotterbolag till Swedbank.

Uppdaterad 2017-08-16
Publicerad 2017-08-16

PayEx ska drivas vidare som ett helägt dotterbolag till Swedbank, med huvudkontor i Visby, och fortsätta att agera i en öppen marknad med existerande och nya kunder.

Bolagets finansiella resultat konsolideras in i Swedbank  per den 15 augusti 2017. Under 2016 hade PayEx totala rörelseintäkter på 541 miljoner kronor, totala rörelsekostnader på 460 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 78 miljoner kronor. Vid utgången av 2016 uppgick PayEx totala riskvägda exponeringsbelopp till 1,7 miljarder kronor.

Förvärvet kommer att medföra en mindre negativ påverkan på Swedbankkoncernens kärnprimärkapitalkvot på ca 40bps.

Platsannonser

Logga in