FinansNyhet

Swedbank: ”Vi nekar inte någon ett konto av konkurrensskäl”

Foto: TT
Publicerad

Alla kunder behandlas lika vad gäller risbedömning. Det gäller även fintech-bolag, säger Swedbank till Realtid, och därmed tillbakavisar man Swedish Fintech Associations antydan om att storbankerna nekat fintech-bolag att öppna konto av konkurrensskäl.

Marlène Sellebråten

I samband med en rapport som Swedish Fintech Association offentliggjorde i förra veckan uttalade sig branschföreningen om att storbankerna nekat fintech-bolag att öppna konto, något som även Tillväxtverket tidigare påpekat, i synnerhet vad gäller nystartade bolag inom blockkedjeteknik eller kryptotillgångar. Swedbank behandlar alla potentiella kunder lika, säger Unni Jerndal, presschef på Swedbank, till Realtid. Banken följer det gällande regelverket i sin riskbedömning.

– Banker måste följa de lagar och regelverk som gäller och de senaste åren har kraven på bankerna ökat i syfte att förhindra och förebygga finansiell brottslighet. Regelverk som banksekretessen finns för att skydda kunderna och därför får inte bankerna kommentera uppgifter om enskilda kunder, före detta kunder eller potentiella kunder, säger Unni Jerndal.

Hon fortsätter:

Annons

– När det gäller riskbedömningar behandlas alla kunder lika och bankerna genomför samma typ av prövning vare sig kunden är ett fintechbolag eller ett företag med annan verksamhet – vi nekar inte någon ett konto av konkurrensskäl – något som SweFintech antyder. Detta är reglerat i lag. 

Vidare gör kraven om kundkännedom (känn din kund, KYC) att banken måste neka vissa transaktioner, förklarar hon.

– När det gäller tredjepartsleverantörer finns en problematik att de som betalplattformar kan vara kopplade till konton där de lagstadgade kraven på kundkännedom (KYC), information om vilka som är mottagare i en transaktion och vad syftet med transaktion är – inte lämnas till banken. Då är banken skyldig att neka sådana transaktioner. 

Annons

Därmed instämmer Swedbank med såväl SEB och Nordea som båda i tidigare svar på Swedish Fintech Associations kritik tillbakavisat påståendet om att fintech-bolag nekats öppna konto av konkurrensskäl. 

SEB:s svar kan du ta del av här. >>

Nordeas svar kan du ta del av här. >>

Annons

Bilden om att storbankernas API:er inte håller tillräckligt hög standard delar inte heller Swedbank.

– Beträffande våra API:er så har vi har en god tro på att de håller en hög kvalité. Vi ser en volymtillväxt där användning av de anvisade PSD2 API:erna vuxit markant, både i Sverige och Baltikum under 2020/2021. Vi ser att det är positivt. 

Hon fortsätter:

– Skulle en tredjepart anse att våra API:er inte fungerar i enlighet med lagkraven så tillhandahåller vi även en beredskapsmekanism. Den är uppsatt i enlighet med de lagkrav som är utvecklade för att säkra att tredjeparterna kan utföra sina tjänster på ett sätt som är säkert och smidigt för kunden, framförallt beträffande kundens data.

Annons