Hållbarhet & ESGNyhet

Swedbank Robur uppdaterar sin policy för ansvarsfulla investeringar

Publicerad
Uppdaterad

Swedbank Robur skärper och förtydligar fondbolagets policy angående ansvarsfulla investeringar. Det framgår av ett pressmeddelande.

Finwire

Investeringar i kommersiell spelverksamhet (gambling) exkluderas framöver samtidigt som arbetet med uppföljning och översyn av hållbarhetsarbetet samt strategin för att välja bort investeringar förtydligas.

I den förtydligade strategin för att välja bort vissa investeringar införs nu två nivåer. Antingen exkluderar fonden innehav enligt Swedbank Roburs policy för ansvarsfulla investeringar, eller så väljer fonden att följa en utökad policy där även investeringar inom bland annat alkohol, vapen och krigsmateriel exkluderas.

Man har även fastställt ett antal så kallade Expectation papers som beskriver fondbolagets ståndpunkter i angelägna frågor.

”Expectation paper är ett bra sätt att klargöra för våra sparare hur vi ställer oss i olika frågor. Ett exempel på något som vi vet har varit efterfrågat är hur vi ser på djurskydd, det är ett område vi vet engagerar och berör många, så det känns extra bra att tydligt kunna visa på vår ståndpunkt kring detta”, säger Pia Gisgård, chef vid hållbarhet och ägarstyrning på Swedbank Robur.

Isac Boukachabia
Nyhetsbyrån Finwire

Annons