Swedbank Robur Access Edge fond
Foto: Swedbank Robur
Fonder

Swedbank Robur lanserar ny fond förvaltad i linje med Parisavtalet

Swedbank Robur lanserar Access Edge Europe, en ny fond som förvaltas i linje med Parisavtalet. 

Publicerad 2020-09-29

Swedbank Robur lanserar ytterligare en fond som förvaltas i linje med Parisavtalet och kan därmed erbjuda en Paris-Aligned klassificerad fond för varje central marknad, skriver bolaget i ett pressmeddelande. I förra veckan meddelade nämmligen Swedbank Robur att fonderna Access Edge Global, Emerging Markets, USA, Japan och Sweden blivit säkrade att förvaltas i linje med Parisavtalet. Samtliga dessa fonder främjar investeringar i bolag med låga utsläpp av växthusgaser och har som målsättning att ha cirka 50 procent lägre koldioxidavtryck än sitt jämförelseindex. Fonderna investerar även cirka 10 procent av innehaven i bolag som fondbolaget bedömer medverkar till att lösa klimatkrisen, skriver Swedbank Robur, vars mål är att hela fondkapitalet som bolaget förvaltar år 2025 ska vara i linje med Parisavtalets mål samt att hela fondkapitalet ska förvaltas koldioxidneutralt år 2040.  

Platsannonser