Swedbank Finansinspektionen penningtvätt
Foto: Swedbank
Bank

Swedbank riskerar nya böter

Med anledning av FI:s utredning om en misstänkt överträdelse av marknadsmissbruksförordningen riskerar nu Swedbank nya böter från FI, men även från Stockholmsbörsen.

Uppdaterad 2020-09-21
Publicerad 2020-09-18

Enligt uppgifter på Finansinspektionens, FI:s, hemsida kan myndigheten straffa ett företag som inte hanterar insiderinformation på ett korrekt sätt. Det kan bland annat innebära att FI utfärdar en anmärkning eller beslutar om en sanktionsavgift:

– Avgiften ska fastställas till motsvarande högst 2,5 miljoner euro för en juridisk person alternativt högst 2 procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår eller, tre gånger den vinst/förlust som personen, eller någon annan, erhållit/undvikit till följd av regelöverträdelser, skriver myndigheten på sin hemsida.

Det skulle alltså vara utöver de 4 miljarder kronor som FI beslutade att Swedbank skulle böta med anledning av att banken haft allvarliga brister i arbetet med att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet.

Även enligt Stockholmsbörsens regler ska företaget informera marknaden så snart som möjligt om insiderinformation.

– Vårt regelverk följer den europeiska marknadsmissbruksförordningen. Om företaget bryter mot reglerna kan vi bland annat bötfälla med ett belopp som motsvarar mellan en till femton gånger årsavgiften, alltså den summa som bolaget betalar för att vara noterat, säger David Augustsson, kommunikationschef vid Stockholmsbörsen, till Realtid.

Någon sådan sanktion har dock Stockholmsbörsen ännu inte beslutat om. Och huruvida börsen utreder Swedbank för brott mot regelverket kan man inte avslöja, meddelar David Augustsson.

Platsannonser