FinansNyhet

Swedbank räknar med U-scenario

Publicerad

Coronaviruset kan få svensk BNP-tillväxt att bromsa in till 0,4 procent i år. Det bedömer Swedbank i en analys.

Camilla Jonsson

Nyligen var konsensusbedömningen att coronautbrottets ekonomiska följdverkningar skulle följa ett V-scenario, med en snabb nedgång och en lika snabb uppstuds.

”Detta framstår alltmer som en from förhoppning. Mer sannolikt är nu ett U-scenario, vilket skulle innebära att nedgångsfasen blir mer utdragen men likväl tillfällig. Det kan dock inte uteslutas att viruset skulle kunna ha bestående negativa effekter, exempelvis genom att leda till permanent minskad internationell handel”, skriver Swedbank i sin analys enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Utifrån huvudscenariot i OECD:s globala prognos som publicerades i början av veckan skulle svensk BNP-tillväxt dämpas till 1,0 procent i år, ned från 1,2 procent i Swedbanks senaste prognos i januari. Enligt Swedbank bygger dock detta på ganska optimistiska antaganden med bland annat begränsad ytterligare smittspridning.

Annons

I ett alternativt, mer allvarligt scenario, men enligt Swedbank också sannolikt scenario, antar OECD att smittspridningen omfattar Europa och USA i större utsträckning. Enligt Swedbanks beräkningar skulle det för svensk del innebära en BNP-tillväxt på 0,4 procent i år och en arbetslöshet som stiger till 7,7 procent under 2021. Inflationen dämpas då också, med en KPIF-inflation på cirka 0,6 procent i år.

”Detta skulle kunna vara ett bekymmer för Riksbanken, men vår bedömning är ändå att man kommer att ligga still även i detta scenario. Nedgången i inflationen är trots allt tillfällig och tröskeln för att sänka räntan eller påbörja obligationsköp bedöms vara hög”, skriver Swedbank.

 

Annons
Annons