Annons

Annons

Swedbank nappade på Sivers riktade emission

Swedbank Robur och Nordic Cross har tecknat sammanlagt 4,4 miljoner aktier i Sivers IMA Holding för totalt 26,4 miljoner kronor i samband med en nyemission i bolaget.

Aktieposten motsvarar cirka fyra procent av röster och kapital i bolaget efter utspädning (med beaktande av aktier som emitterats till tidigare aktieägare i CST Global).

– Som tidigare meddelats var ett av våra motiv för listbytet till Nasdaq First North att bredda bolagets ägarbas med nya, långsiktiga, internationella och institutionella aktieägare. Det är därför glädjande att vi i dag kan välkomna Swedbank Robur och Nordic Cross som nya aktieägare i Sivers IMA Holding. Tillsammans med vår industriella investerare Ampleon har vi nu nya kompetenta och långsiktiga investerare vilket är en viktig förutsättning för att kvalificera oss för Nasdaqs huvudlista, säger Anders Storm, vd för Sivers IMA i ett pressmeddelande.

Det var på årsstämman den 30 maj 2017 som styrelsen gav grönt ljus för en riktad kontantemission av 4.400.000 aktier till en teckningskurs om 6,0 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 5 procent på den volymvägda genomsnittskursen för Sivers IMA-aktien under de senaste 5 handelsdagarna. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt och motivet för den riktade nyemissionen är att bredda ägarbasen med nya, långsiktiga, institutionella aktieägare.

Annons

Annons

För existerande aktieägare innebär emissionen en utspädningseffekt om cirka fyra procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Bolagets totala antal utestående aktier ökar från 107.045.825 aktier till totalt 111.445.825 aktier. Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 2.220.000 SEK från 53.522.912,5 till 55.722.912,5 SEK.

Investerare i den riktade emissionen är enligt följande:

(Investerare/Belopp (miljoner kronor)/Antal aktier)

Swedbank Robur/24/4.000.000

Nordic Cross Small Cap Edge/2,4/400.000

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen.  

 

Fakta Sivers

Sivers IMA Holding AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm under SIVE. De helägda dotterbolagen Sivers IMA och CST Global utvecklar, tillverkar och säljer chip, komponenter, moduler och delsystem baserade på avancerad, proprietär halvledarteknik inom mikrovåg, millimetervåg och optiska halvledare. Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm.

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons