Morgonsvepet

Swedbank kan ha möjliggjort sanktionsbrott

Morgonsvepet onsdag: Swedbank kan ha möjliggjort sanktionsbrott, priset är satt på Alibabas notering och FI:s arbete mot penningtvätt kritiseras internt.

Uppdaterad 2019-11-20
Publicerad 2019-11-20

Swedbank kan ha möjliggjort sanktionsbrott
Swedbank kan ha möjliggjort brott mot USA:s sanktioner mot Ryssland, enligt SVT:s Uppdrag granskning.
Den ryska vapentillverkaren Kalashnikov har via Swedbank gjort överföringar på 10 miljoner kronor till sin amerikanska motsvarighet. Kalashnikov ska dock omfattas av amerikanska sanktioner, vilket innebär att de inte får handla med amerikanska dollar eller göra affärer med USA, uppger ”Uppdrag granskning”.
– Jag blir bestört och beklämd. Jag tar den här informationen, jag ser till att den kommer till vår utredning och så får de titta närmare på det, säger Swedbanks vd Jens Henriksson
Läs om reaktionerna från tre branschexperter.

Priset är satt på Alibabas notering
Den kinesiska e-handelsjätten Alibaba har nu satt priset till sin notering på Hongkongbörsen, enligt CNBC. Priset per aktie uppges hamna på 176 hongkong-dollar, motsvarande 217 kronor. Detta innebär 3 procents rabatt mot vad den amerikanska aktien stängde på på tisdagen. Priset gäller för institutionella investerare, men enligt CNBC:s uppgifter är det troligt att priset kommer vara detsamma för privata investerare.Vid ett pris på 217 kronor per aktie har Alibabas Hongkong-notering chans att bli den största noteringen i år då bolaget kan ta in uppemot 124 miljarder kronor – fram tills den eventuella noteringen av saudiska oljejätten Saudi Aramco.
Första handelsdag för Alibaba är satt till 26 november. 

FI:s arbete mot penningtvätt kritiseras internt
FI:s internrevision startade i december 2018 en granskning av myndighetens arbete mot penningtvätt, och specifikt huruvida den är effektiv och ändamålsenlig samt i enlighet med FI:s undersökningsprocess.
Granskningen är nu genomförd uppger DI som tagit del av en rapport där det framgår att internrevisionen har tittat på sex olika områden inom penningtvättstillsynen. Dessa har därefter bedömts på en fyrgradig skala från allvarlig till tillfredsställande.
Inte något av de sex granskningsområdena har bedömts fungera tillfredsställande.  Fyra har fått omdömet ”bör förbättras” och två bedöms som ”otillräcklig”.
Ett grundläggande problem är den höga personalomsättningen och Internrevisionen och FI pekar på att det arbetar tolv ”relativt nyanställda medarbetare”, inklusive en chef, inom FI:s penningtvättsavdelningar. De nyanställda har inte fått någon egentlig utbildning i hur en undersökning om penningtvätt ska genomföras i termer av metodik, utan i stället har det varit ”learning by doing”.

Utdelning till Blackrocks aktieägare
BlackRock meddelade idag att styrelsen har förklarat en kvartalsvis kontantutdelning på 3,30 dollar per aktie av stamaktien, som betalas den 23 december 2019 till aktieägarna den 6 december 2019.

Sveriges tio största techmiljardärer
Veckans Affärer har sammanställt Sveriges alla miljardärer, totalt 206 personer. Breakit har i sin tur genom samma lista identifierat 42 personer som har blivit miljardärer på tech. Här nedan listas de tio största (varav de två sista på varsin 10:de plats):
Martin Lorentzon, Spotify 20 miljarder
Niklas Zennström, Skype 17 miljarder
Markus Persson, Mojang 15 miljarder
Daniel Ek, Spotify 14 miljarder
Lars Wingefors, THQ Nordic 8 miljarder
Felix Hagnö, Spotify/Tradedoubler 5 miljarder
Fredrik Wester, Paradox 5 miljarder
Victor Jacobsson, Klarna 4,8 miljarder
Sebastian Siemiatkowski, Klarna 4,3 miljarder
Jakob Porsér, Mojang 4 miljarder
Christer Brandberg, Axis 4 miljarder

Erik Selins rekordinvestering ska till börsen
För nio år sedan gick Erik Sellin in med 1 miljon kronor i hyresrättsfokuserade K-Fastigheter. I dag är hans post värd 1,3 miljarder kronor i samband med att bolaget ska till börsen.
Teckningskursen har spikats till 105 kronor styck. Bolaget tar in 900 miljoner kronor i en nyemission, vilket ger övertilldelningsoptionen ett börsvärde på 3,6 miljarder kronor.
Ankarinvesterare står på kö - där Capital Group, Andra och Fjärde AP-fonden är de tre största, som har tagit nästan hälften av nyemissionen. Kvar finns det aktier värda 480 miljoner kronor att fördela under teckningsperioden som inleds onsdagen 20 november och avslutas en vecka senare. 

Amasten genomför riktad emission
Amasten har tidigare meddelat att man avser att förvärva resterande 66 procent av projektet Sjöstjärnan 2 i Sollentuna. Säljare i transaktionen var Östanå RE AB och Adelphos International Group AB.
Amasten skriver att man har ändrat avtalet med säljarna där köpeskillingen istället för att betalas vid fastighetens färdigställande, ska betalas omgående. Därför har Amasten beslutat om en riktad nyemission av stamaktier till säljarna.
Teckningskurs uppgår till 5,25 kronor per stamaktie och säljarna har vardera tecknat sig för och tilldelats 3 066 666 stamaktier i Amasten. Totalt har säljarna betalat 32,2 miljoner kronor i teckningslikvid genom kvittning av säljarnas fordringar mot Amasten.
För övriga ägare innebär den riktade emissionen till säljarna en utspädningseffekt om cirka 1,4 procent.

Handelsbanken erbjuder grönt bolån
Handelsbankens bolåneinstitut Stadshypotek erbjuder Grönt bolån för energiklassificerade eller miljöcertifierade bostäder.
Kunder som ansöker och beviljas Grönt bolån hos Handelsbanken får en räntesänkning med 0,10 procentenheter.
Syftet är att bidra till ett hållbart samhälle, framgår det av ett pressmeddelande. 
”Hållbarhet är sedan länge en naturlig del av Handelsbankens ambition att motverka klimatförändringarna och främja övergången till mer hållbara samhällen”, framgår det vidare.

Platsannonser