Annons

Annons

bank_534.jpg

Swedbank tar i år över förstaplatsen från SEB bland storbankerna och ställer nu högst krav på hållbarhet i sina riktlinjer, enligt Fair Finance Guide 2017.

Swedbank i topp när bankernas hållbarhet rankas

I år klättrar Swedbank förbi SEB i Fair Finance Guides rankning och är nu den svenska storbank som lovar mest inom hållbarhet. Svenska banker fortsätter att förbättra sina riktlinjer inom hållbarhet, men klimatfrågan och skatteflykt släpar efter, visar rapporten.

De svenska bankerna fortsätter att förbättra sina hållbarhetsriktlinjer. Det visar årets kartläggning av bankernas riktlinjer när det gäller vilka hållbarhetskrav de ställer på företag som de finansierar eller investerar i, samt hur transparent bankerna redovisar sitt hållbarhetsarbete.

– Vi ser att bankerna har hållbarhet på agendan och vill bättra sig, vilket också bankkunderna kräver idag. Bankerna har tagit fram mycket tydligare riktlinjer inom olika hållbarhetsområden sedan vi startade 2014, säger Jakob König som är projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Swedbank klättrar förbi SEB

Swedbank tar i år över förstaplatsen från SEB bland storbankerna och ställer nu högst krav på hållbarhet i sina riktlinjer. Bland annat ställer Swedbank numera krav på att skogsföretag följer miljöstandarden FSC, och att jordbruksföretag motverkar bristen på dricksvatten.

Annons

Annons

– I Swedbank pågår ett ständigt arbete med att integrera hållbarhetsaspekterna i affären. Detta eftersom vi är övertygade om att det är så vi bygger långsiktigt finansiellt värde och därmed främjar en sund och hållbar ekonomi för de många hushållen och företagen. Att våra riktlinjer för hållbarhet nu rankas som bäst i jämförelse med andra banker är ett kvitto på att vi gör rätt, och det ger energi när vi nu fortsätter arbetet, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef i Swedbank, när hon i ett pressmeddelande kommenterar förstaplatsen.

Rankningen i Fair Finance Guide utgår från bankernas publikt tillgängliga riktlinjer, och det krävs tydliga ställningstaganden eller referenser till befintliga ramverk för att få poäng.

Danske Bank blir årets raket och har ökat hela 14 procentenheter genom flera nya ställningstaganden, bland annat inom gruv- och fossilsektorn. Det hjälper dock inte Danske Bank att ta sig från sista plats i rankningen. Handelsbanken och Nordea är de storbanker som förbättrat sig minst under det senaste året.

De två små alternativbankerna Ekobanken och JAK Medlemsbank ligger fortfarande klart i topp. Båda banker ställer sig bakom i princip alla internationella hållbarhetskrav.

Få löften inom klimat och skatteflykt

Flest löften ger storbankerna gällande korruption och mänskliga rättigheter. Däremot ges få löften kopplat till skatter och klimatfrågor.

Nordea, Handelsbanken och Länsförsäkringar har visserligen skärpt sina gränser för kolinvesteringar, och SEB har som första bank börjat redovisa sina fonders klimatavtryck på ett mer heltäckande sätt. Men trots dessa framsteg har storbankerna näst lägst hållbarhetsbetyg inom klimatfrågor, konstateras i rapporten.

Allra lägst genomsnittsbetyg får bankerna inom området skatteflykt, eftersom bankerna inte ställer tillräckliga krav på företagen de investerar i.

Samtidigt som storbankerna generellt ger fler hållbarhetslöften, visar fallstudier att de har en bra bit kvar för att leva upp till löftena.

– Det är fortfarande en stor lucka mellan vad bankerna säger och vad de gör. Framförallt satsar de för lite resurser på att se till att den finansiella verksamheten lever upp till bankens hållbarhetslöften, säger Jakob König.

Organisationerna som står bakom Fair Finance Guide i Sverige är Sveriges Konsumenter, Fair Action, Amnesty International, Diakonia och Naturskyddsföreningen. Initiativet finansieras med stöd av Sida.

Rankningen

Swedbank tar i år över förstaplatsen efter en ökning med sex procentenheter och petar nätt och jämnt ner SEB till andraplatsen som haft högst policybetyg bland storbankerna sen starten 2014. Ny trea är Skandia som också ökade sex procentenheter och gick om Handelsbanken som hamnar på plats fyra. Länsförsäkringar och Nordea ligger kvar på femte respektive sjätte plats, trots att båda förbättrat sig något. Störst förbättring gjorde Danske Bank som ökade 14 procentenheter, men det räckte ändå inte för att ta sig bort från jumboplatsen.

Bankernas förbättringar beror överlag på att de antagit fler riktlinjer när det gäller vilka internationella standarder, konventioner och normer för hållbarhet som deras investeringar och utlåning ska följa. Det gäller särskilt specifika krav som bankerna ställer vid investeringar i olika branscher, framförallt hos Danske Bank, Skandia och Swedbank. Nordea har publicerat en ny policy kring kundrådgivning och skatteflykt. Länsförsäkringar har bland annat tagit fram ett särskilt ställningstagande när det gäller fossila investeringar.

Källa: Svenska bankers hållbarhetsbetyg 2017 - rankning av bankernas riktlinjer för hållbarhet.

 

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons