Swedbank hotar dra ned i Lettland

Swedbank slår till motoffensiv mot Lettlands planer att lätta upp lånevillkoren för letterna.

Uppdaterad 2016-02-16
Publicerad 2009-10-12

Swedbank, som är den svenska bank som har störst utlåning i Lettland, hotar att trappa ned sin närvaro i Lettland om landet gör verklighet av sina planer att låta bostadslånetagare få svara för sin skuld enbart upp till dagsvärdet på huset de lånat till.

– Om detta går igenom kommer det att bli väldigt svårt för oss att fortsätta låna ut på [den lettiska] bostadsmarknaden, sade kommunikationsdirektör Thomas Backteman enligt vad Financial Times rapporterade på söndagen.

Till TT sade Backteman i torsdags:

– Den här typen av beslut innebär att vi skulle tvingas ifrågasätta vår närvaro i Lettland.

Lettland säger att åtgärderna, som aviserades förra veckan och fortfarande är på planeringsstadiet, syftar till att underlätta för hårt pressade husägare i samband med att landets BNP sjunker med 18 procent i år.

Dock: förslagen hotar att medföra stora förluster för de svenska banker som dominerar den lettiska marknaden eftersom fastighetspriserna i landet har rasat med mer än två tredjedelar sedan toppnivåerna.

Förra veckan förlängde Sveriges regering sina kreditgarantier till Lettland med ytterligare sex månader, till april 2010. Förlängningen är inte relaterad till de nya förslagen, men ska ses i ljuset av risken för ökade kreditförluster i Baltikum:

– Det finns fortfarande skäl för ett extra skyddsnät, sade finansmarknadsminister Mats Odell.

Swedbank, SEB och Nordea står för mer än halva lettiska bankbranschen mätt i tillgångar, och har stor närvaro även i Litauen och Estland efter flera års aggressiv lokal expansion.

Källor på bankerna säger till FT att de har stärkt sina balansräkningar och ökat sina reserveringar för kreditförluster för att förbereda sig för ett worst case-scenario: de masskreditförluster som skulle utlösas av en eventuell devalvering av den lettiska valutan, laten.

Swedbanks kapitaltäckningsgrad har i och med nyemissionen på 15 miljarder kronor stigit till 12,1 procent, vilket är i klass med den översta kvartilen bland europeiska banker. Därmed är de värsta orosmolnen undanröjda: Finansinspektionens "stresstest" i juni visar att de svenska bankerna skulle klara "extrema" baltiska kreditförluster – mer än 150 miljarder kronor under de kommande tre åren.

"Svenska banker är stora i Lettland, men ändå är situationen hanterbar tack vare bankernas kapital och den verksamhet de har på andra platser", sade riksbankschefen Stefan Ingves i förra veckan.

Lettiska lån står för knappt 5 procent av Swedbanks totala utlåning, och 3 procent av SEB:s.

Thomas Backteman, Swedbanks kommunikationschef, tvivlar på att de lettiska planerna på "lånelättande" kommer att bli lag, och menar att de bara ska betraktas som ett förhandlingsutspel, eftersom Lettland suktar efter ytterligare internationell hjälp.

I november kommer IMF att utvärdera det pågående räddningsprogrammet gentemot Lettland på 11 miljarder US-dollar, med syfte att besluta kring om ytterligare medel behöver tillskjutas.

Platsannonser

Logga in