Bank

Swedbank föll på rapport

Swedbank räknar med kostnad på 1 miljard kronor i år för att bekämpa ekonomisk brottslighet.  Resultat före kreditförluster och nedskrivningar ökade 6 procent till 6 844 miljoner kronor under det första kvartalet jämfört med det första kvartalet förra året. 

Uppdaterad 2019-04-25
Publicerad 2019-04-25

Aktien är strax före stängning på torsdagen ned drygt 3 procent.

"Sammantaget bedöms dessa initiativ leda till ökade kostnader på cirka 1 miljard kronor under året, utöver vårt redan kommunicerade mål om att underliggande kostnader ska understiga 17 miljarder kronor under 2019”, skriver tillförordnade vd Anders Karlsson.

Räntenettot steg 1 procent till 6 421 miljoner kronor, i linje med förväntan. Provisionsnettot om 3 070 miljoner kronor var också nära förväntan, medan posten nettoresultat finansiella poster om 1 186 miljoner kronor var högre än väntade 532 miljoner kronor.

"Swedbanks 1Q19-resultat är starkare än väntat, men med sämre kvalitet. Rörelseresultatet exklusive kostnader av engångskaraktär är cirka 7 procent över marknadens förväntningar, men helt drivet av ett betydligt starkare tradingnetto än väntat,” skriver Ålandsbanken i sitt morgonbrev.

"Ränte- och provisionsnetton är i underkant av förväntningarna och personalkostnaderna högre, vilket gör kvaliteten i resultatet sämre än prognos,”fortsätter Ålandsbanken.

Ålandsbanken räknar med att Swedbank aviserade  höjda kostnader på cirka 1 miljard kronor bör få negativa effekter på analytikernas vinstestimat för 2019 och 2020, vilket väntas bidra till en negativ kursreaktion.

"Kursreaktionen bör bli något negativ till följd av de höjda kostnaderna samt låg kvalitet i kvartalsresultatet”, skriver Ålandsbanken.

Anders Karlsson skriver att den goda marknadsutvecklingen har påverkat bankens  finansiella resultat positivt:

"Räntenettot har stärkts till följd av en lägre resolutionsavgift och högre korta marknadsräntor. Vi ser fortsatt god lånetillväxt på alla våra hemmamarknader, men i något lägre takt, framförallt i den svenska bolåneportföljen. Den svenska bolånemarknaden är fortsatt stabil”.  

Platsannonser