Bank

Swedbank: Finansinspektionens utredning handlar om en specifik fråga

Swedbank är förtegen om innehållet i utredningen som FI inlett men säger till Realtid att dialogen med myndigheten är tät.

 

Uppdaterad 2020-09-18
Publicerad 2020-09-18

Som Realtid har tidigare skrivit har Finansinspektionen inlett en utredning om Swedbank angående en misstänkt överträdelse av marknadsmissbruksförordningen.

Det exakta innehållet av utredningen är fortfarande oklart med handlar om en specifik fråga, säger Unni Jerndal, presschef på Swedbank, till Realtid.

– Vi har en löpande ordinarie dialog med Finansinspektionen som är vår reglerande myndighet. Nu har de kommit in med en underrättelse – de utreder en särskild fråga. Vi har gått ut med information kring detta så snabbt vi kunnat. För oss innebär underrättelsen att vi nu fokuserar på den här frågan och bistår myndigheten med svar, säger Jerndal.

Utredningen gäller misstänkt överträdelse av reglerna för offentliggörande av insiderinformation och upprättade av insiderförteckningar enligt marknadsmissbruksförordningen i samband med avslöjandet om misstänkt penningtvätt., och omfattar perioden 20 september 2018 till 20 februari 2019. Anledningen till att starten på utredningsperioden anges till 20 september 2018 är sannolikt en intern rapport daterad 20 september 2018, som rör Swedbanks problem med penningtvätt. 

– [Detta] handlar om en tidsperiod i banken där det fortfarande pågår utredningar. Det ligger en bit tillbaka i tiden. Vi samarbetar med de myndigheter som har frågor till oss och försöker räta ut de frågetecken som kan finnas, säger hon.

Tidigare interna utredningar inom Swedbank har visat att banken har brister och tillkortakommanden. Arbetet pågår för att åtgärda dessa brister, säger Unni Jerndal.

– Det pågår ett stort arbete i banken för att åtgärda de bristerna i 245-punktsprogrammet som vi redovisar varje kvartal. Vår dialog med Fi är tät – nu har vi fått den här frågan och då sätter vi fokus på den och samarbetar med myndigheten för att ge klarhet. 

Platsannonser