Annons

Annons

Swedbank drar ned BNP-prognos

Swedbank sänker sin svenska BNP-prognos för nästa år till följd av att en global avmattning tynger den exportkänsliga svenska ekonomin, skriver banken i sin nya konjunkturprognos.

Swedbank spår att BNP-tillväxten för Sverige uppgår till 1,0 procent under nästa år, jämfört med den tidigare prognosen om 1,4 procent.

“Tillväxten bromsar in drivet av minskad industriproduktion när exporten dämpas och företagen håller tillbaka sina investeringar”, skriver bankens ekonomer. 

Under 2021 väntas BNP öka med 1,4 procent. 

Annons

Annons

“Nedgången bedöms trots allt bli hanterbar. De lägre tillväxttalen bör ses mot bakgrund av att konjunkturen mognat efter flera år med hög tillväxt”, skriver banken. 

För att dämpa nedgången i ekonomin efterlyser banken mer finanspolitiska stimulanser: “Vi bedömer att det nu är ett bra tillfälle att bedriva en mer expansiv finanspolitik när ekonomin bromsar in snabbare än väntat”. 

Banken upprepar sin tidigare prognos om att Riksbanken kommer att backa från sin plan om en räntehöjning runt årsskiftet. Swedbank räknar med att reporäntan ligger kvar på minus 0,25 procent fram till och med 2021. 


 

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons