Bank

Swedbank bantar koncernledningen 

Swedbank minskar antalet medlemmar i koncernledningen till 14 personer från 17 och ändrar organisationen bland annat för att underlätta förverkligandet av strategin. 

Publicerad 2019-12-09

– Idag presenterar jag en ny ledning för att utveckla Swedbank och stärka förtroendet. Som ett led i detta lämnar också ett antal personer banken. Jag startar även en utvärdering av kulturen i Swedbank, kommenterar Swedbanks vd Jens Henriksson enligt ett pressmeddelande.  

Nuvarande koncernriskchefen Helo Meigas och nuvarande chefen för baltisk bankrörelse, Charlotte Elsnitz, lämnar banken.

Tillförordnad koncernriskchef är från och med idag Gunilla Domeij Hallros. Tillförordnad chef för baltisk bankrörelse är från och med idag Jon Lidefelt. Rekryteringen av en ny koncernriskchef och en ny chef för bankens verksamhet i Baltikum påbörjas. Sedan tidigare pågår även rekrytering av en kommunikationsdirektör, som kommer att ingå i koncernledningen.

Swedbank vill accelerera utvecklingen mot ett ännu mer digitalt företag och slår samman Group IT och Digital Banking för att samla kompetens inom digital tjänsteutveckling, kundupplevelse och infrastruktur. Den nya enheten kommer att heta Digital Banking & IT. Förmågan att tillämpa nya teknologier är avgörande för att möta kundernas förväntningar på digitala möten och tjänster, uppger Swedbank. 

Stora delar av Customer Value Management flyttas närmare den dagliga bankverksamheten och blir en del av affärsområdet svensk bankverksamhet, och kommer därifrån att fortsätta att stödja hela koncernen med bland annat kunddataanalys som underlag för utformning av kunderbjudanden.

Funktionerna för cash management, Swedbank Pay och betalningsinfrastruktur integreras inom affärsområdet stora företag och institutioner för att stärka konkurrenskraften inom två viktiga tillväxtområden i företagsaffären.

Banken skapar även den nya enheten Group Financial Products & Advice. Genom att samla ansvaret för bankens finansiella produkter för privatpersoner blir det enklare att utforma skräddarsydda erbjudanden som utgår från en helhetssyn på kundens behov.

– Genom att flytta funktioner närmare kunderna och lägga grunden för enklare och snabbare beslut stärks vår förmåga att gå framåt i linje med bankens strategi. Vi ska underlätta vardagen för våra kunder och utveckla ännu bättre banktjänster, säger Swedbanks vd Jens Henriksson.

Ansvaret för den pågående interna utredningen och olika externa utredningar avseende historiska brister i arbetet mot penningtvätt flyttas till den nya enheten Special Task Force. Enheten leds av bankens tidigare treasury-chef Tomas Hedberg, som i den nya rollen rapporterar direkt till vd.

I och med sammanslagningen av bankens produktenheter kommer nuvarande chefen för Group Lending & Payments Leif Karlsson att lämna banken under första kvartalet nästa år.

 

Platsannonser