Annons

Annons

Sweco förvärvar dansk arkitektbyrå

Sweco har ingått avtal om att förvärva den danska arkitektbyrån Årstiderne Arkitekter. "Vi har lyssnat till kunderna som i allt högre grad efterfrågar helhetslösningar inom teknik och arkitektur. Genom detta förvärv blir vi ännu bättre på att erbjuda just detta på den danska marknaden" säger Swecos vd Tomas Carlsson till Realtid. 

Årstiderne Arkitekter kommer tillsammans med Swecos 22 danska arkitekter att bilda en ny division under affärsområde Sweco Danmark. Den nya divisionen kommer att ledas av Årstiderne Arkitekters vd, Torben Klausen, som därmed också blir en del av Sweco Danmarks ledningsgrupp.

Årstiderne Arkitekter har cirka 220 årsanställda och byråns intäkter uppgår till DKK 174 miljoner (cirka 230 miljoner kronor). Värdeskapande förväntas genom tillväxt från gemensamma affärsmöjligheter samt kostnadssynergier inom administration.

Swecos vd Tomas Carlsson kommenterar: 

 Vad är syftet med förvärvet av Årstiderna Arkitektur?

– Årstiderne Arkitekter och Sweco Danmark kompletterar varandra perfekt och tillsammans blir vi det första konsultföretaget på den danska marknaden med ett fullt integrerat erbjudande för arkitektur och tekniska konsulttjänster. Det ligger i Swecos modell att kombinera arkitekter och ingenjörer för att kunna erbjuda bättre lösningar till våra kunder. Vi har lyssnat till kunderna som i allt högre grad efterfrågar helhetslösningar inom teknik och arkitektur. Genom detta förvärv blir vi ännu bättre på att erbjuda just detta på den danska marknaden. Vi har redan framgångsrikt implementerat denna modell i till exempel Tyskland och Sverige. Årstiderne Arkitekter har med sin 30 åriga erfarenhet byggt upp ett starkt erbjudande samt en välansedd och framgångsrik verksamhet. Tillsammans kan vi fortsätta att växa verksamheten och skapa ytterligare värde för kunderna genom att erbjuda en hel palett av expertis som ett företag.

Vilken betydelse har det för Sweco att arkitekturfirman är placerad i Danmark?

–  Detta är inte vårt första förvärv i Danmark, men det är ett viktigt förvärv som följer vår ambitiösa tillväxtagenda på den danska marknaden. Förvärvet ligger också i linje med vår strategi att kunna erbjuda ett marknadsledande helhetserbjudande av professionella tjänster för den urbana miljön på alla våra nordeuropeiska huvudmarknader. Vi har sedan tidigare cirka 1.000 medarbetare i Danmark.

Annons

Annons

 Planeras liknande förvärv inom snar framtid?

– Vi utvärderar kontinuerligt nya möjligheter på alla våra marknader, men förvärv ska göras när man har ett bra case, precis som i detta fall.

Hur stor var köpeskillingen?

–  Vi har kommit överens om att inte gå ut med den siffran.


Förvärvet är villkorat av godkännande från danska konkurrensmyndigheten och förväntas slutföras under första kvartalet 2018.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons