Finans

Svolder: "Något mer optimistiska"

Vd Ulf Hedlundh presenterar positiva siffror i investmentbolagets halvårsrapport. Han uppger även att bolaget tror på en bättre avkastning i år än vad man presenterat i tidigare prognos.

Uppdaterad 2017-03-09
Publicerad 2017-03-09

Ulf Hedlundh, vd på Svolder, skriver att "mycket talar ändå för att vi i dagsläget kan vara något mer optimistiska jämfört med när vi i årsredovisningen utmålade en framtidsorienterad syn om 'normalavkastning' för året".

Han noterar att börsen under detta halvår redan stigit 10 procent, CSRX med 6 procent och Svolders substansvärde har samtidigt stigit med 20,1 procent. Substansvärdet motsvarar 201,70 kronor per aktie.

Aktiekursen steg samtidigt med 35,5 procent under halvårsperioden, inklusive reinvesterad utdelning. Aktiekursen låg vid utgången av perioden på 215 kronor.

Svolders redovisade resultat uppgick till 434,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 213,8 miljoner kronor samma period i fjol.

Under rapportperioden 1 december till 28 februari uppgick det redovisade resultatet till 351,3 miljoner kronor, vilket kan jämföras med -25,8 miljoner kronor samma period i fjol.

Substansvärdet ökade under perioden med 15,7 procent, medan CSRX steg med 7,7 procent under perioden.

Bidragsgivarna till substansvärdeökningen var Troax, Acando och Garo. Negativ var Magnolia Bostad.

Platsannonser